Hiển thị một kết quả duy nhất

500,000
500,000
550,000
500,000
250,000450,000
250,000450,000
300,000